نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

سیم نمره 6 افشان خراسان

سیم نمره 6 افشان خراسان سیم نمره 6 افشان خراسان برای سیم کشی عمومی منازل، فروشگاه ها و مغازه ها است و همچنین می توان آن را برای کار در معرض و هم برای کارهای مخفی در مکان های خشک معمولی در دمایی که بیش از 90 درجه سانتیگراد نباشد (با ظرفیت محدود به هادی های 60 درجه سانتیگراد) استفاده کرد. سیم نمره 6 افشان خراسان در سیم کشی های مسکونی به عنوان مدارهای انشعاب برای پریزها، سوئیچ ها و بارهای دیگر استفاده می شود و ممکن است در حفره‌های هوای بلوک‌های بنایی یا دیوارهای کاشی اجرا شود، جایی که چنین دیوارهایی در مکان‌های مرطوب نیستند.