نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

کابل مخابراتی 30 زوج فویلدار (هوایی و زمینی) سارو

کابل مخابراتی 30 زوج فویلدار ( هوایی و زمینی) سارو ارتباطات از راه دور بر اساس انتقال امواج و سیگنال ها از طریق یک رسانه و دریافت کابل مخابراتی 30 زوج فویلدار ( هوایی و زمینی) سارو است. هنگامی که فاصله بین فرستنده و گیرنده زیاد است، یا از یک انتقال متوسط هدایت نشده استفاده می شود، از آنتن ها استفاده می شود. کابل مخابراتی 30 زوج فویلدار ( هوایی و زمینی) سارو نوعی از رسانه های انتقال هدایت شونده هستند. کابل مخابراتی 30 زوج فویلدار ( هوایی و زمینی) سارو معمولاً برای انتقال انرژی الکتریکی شناخته می شوند. کابل مخابراتی 30 زوج فویلدار ( هوایی و زمینی) سارو در زمینه های مخابراتی برای انتقال امواج الکترومغناطیسی استفاده می شود. آنها راهنماهای امواج الکترومغناطیسی نامیده می شوند . برای خرید تماس بگیرید.