نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

کابل آلومینیوم 35+70×3 خراسان

کابل آلومینیوم 35+70×3 خراسان کابل آلومینیوم 35+70×3 خراسان به اندازه هادی های مسی در برابر لرزش، ترک خوردن و شکستگی دوام ندارند. خستگی مکانیکی زمانی رخ می دهد که در معرض تنش های بارگیری و تخلیه مکرر قرار می گیرد و ممکن است باعث ایجاد ترک های میکروسکوپی شود که این ترک ها می توانند در طول زمان به حد بحرانی برسند و منجر به شکستگی های بزرگ شوند. هنگامی که هدایت حرارتی را بررسی می کنیم، گرمای ایجاد شده تحت جریان بسیار سریعتر توسط کابل آلومینیوم 35+70×3 خراسان توزیع می شود. این یک ویژگی مهم در انتقال گرما است و ترجیح دادن قطر کمتر برای کابل آلومینیوم 35+70×3 خراسان اجازه می دهد تا گرما به سرعت به سطح و با روشی کوتاه تر منتقل کند.