نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

کابل برق 6×3 افشان رسانا کابل

کابل برق 6×3 افشان رسانا کابل به منظور جلوگیری از آسیب مکانیکی، خوردگی الکتروشیمیایی و نفوذ رطوبت، هسته کابل و لایه عایق کابل برق 6×3 افشان رسانا کابل دارای یک لایه محافظ محکم است و اکنون کابل برق 6×3 افشان رسانا کابل به عنوان مثال برای نشان دادن ساختار لایه محافظ کابل های برق در نظر بگیرید. کابل برق 6×3 افشان رسانا کابل با لایه ای از لایه محافظ نیمه هادی به نام لایه محافظ نیمه هادی داخلی پوشانده شده است که برای جلوگیری از تجزیه میدان الکتریکی و خوردگی ناشی از اثر طولانی مدت میدان الکتریکی رسانا بر روی عایق پلی اتیلن متقاطع استفاده می شود.