نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

سیم نمره 10 افشان البرز

سیم نمره 10 افشان البرز سیم نمره 10 افشان البرز که در سطح زمین، در دسترس معقول یا زیر زمین استفاده می شوند باید به طور موثر عایق بندی شوند تا هم جریان را از طریق کابل حفظ کنند و هم برای کاربران ایمن باشند و مقدار جریانی که می تواند به طور موثر از طریق سیم نمره 10 افشان البرز عبور کند با ترکیبی از عوامل تعیین می شود و سطح مقطع هادی، مقاومت مواد هادی، مواد عایق و روش یا محیط نصب است که اثر مقاومت در برابر جریان ، گرم شدن هادی و لایه های عایق اطراف سیم نمره 10 افشان البرز است. گرمای بیش از حد پتانسیل ایجاد خرابی مواد عایق و در نتیجه اتصال کوتاه جریان، برق گرفتگی یا آتش سوزی را کنترل می کند.