نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

سیم نمره 1.5 افشان کمان

سیم نمره 1.5 افشان کمان سیم نمره 1.5 افشان کمان از جنس با کیفیت است و اندازه مناسب سیم برای هر نصب سیم برق بسیار مهم است. اندازه سیم نمره 1.5 افشان کمان نشان دهنده قطر هادی فلزی سیم است و بر اساس سیستم سیم سنج اندازه گیری می شود. گیج سیم به ظرفیت انتقال جریان سیم یا میزان آمپراژی که سیم می تواند ایمن تحمل کند مربوط می شود. هنگام انتخاب سیم نمره 1.5 افشان کمان، باید گیج سیم، ظرفیت سیم و اینکه سیم برای چه چیزی استفاده می شود را در نظر بگیرید و سیم هایی که به درستی با آمپر مدارهای مورد استفاده خود مطابقت ندارند، می توانند خطر اتصال کوتاه و آتش سوزی قابل توجهی را ایجاد کنند.