نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

کابل آلومینیوم 70+150×3 یزد

کابل آلومینیوم 70+150×3 یزد فشار برای ایجاد یک ساختار اتصال خوب و اطمینان از تماس زیاد کابل آلومینیوم 70+150×3 یزد اعمال می شود. این عمل ممکن است باعث جریان شدن فلز و در نتیجه تغییر شکل آن شود. در حالی که این اثر بیشتر در کابل آلومینیوم 70+150×3 یزد دیده می‌شود، اما تأثیر رسانای مسی که سفت‌تر است، آنقدر کمتر است که قابل توجه نیست. هنگامی که هادی تحت تنش است، تغییر شکل فلز بسته به سطح، مدت و دمای تنش، خزش نامیده می شود . جریان سرد و خزش هر دو منجر به کاهش فشار تماس، افزایش مقاومت مفصل و در نتیجه گرمای بیش از حد می شوند. کابل آلومینیوم 70+150×3 یزد بیشتر از مس، سریعتر و در دماهای پایین تر خزش می کند.