نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

کابل برق 240+120×3 مفتولی زمینی سیمکو

کابل برق 240+120×3 مفتولی زمینی سیمکو کابل برق 120+240×3 مفتولی زمینی سیمکو مناسب سیم کشی عمومی منازل، فروشگاه ها و مغازه ها می باشد که این کابل برق 120+240×3 مفتولی زمینی سیمکو با روکش غیر فلزی را می توان برای کارهای آشکار و پنهان در مکان های خشک معمولی در دمایی که بیش از 90 درجه سانتیگراد نباشد با ظرفیت محدود به هادی های 60 درجه سانتیگراد استفاده کرد. کابل برق 120+240×3 مفتولی زمینی سیمکو در درجه اول در سیم کشی های مسکونی به عنوان مدارهای انشعاب برای پریزها، سوئیچ ها و بارهای دیگر و مصارف کابل در زمین استفاده می شود و در حفره‌های هوای بلوک های بنایی یا دیوارهای کاشی، جایی که چنین دیوارهایی در مکان‌های مرطوب یا مرطوب نیستند، استفاده می شود.