نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

کابل برق 70+35×3 مفتولی زمینی رسانا کابل

کابل برق 70+35×3 مفتولی زمینی رسانا کابل کابل برق 70+35×3 مفتولی زمینی رسانا کابل برای انتقال و توزیع برق استفاده می شود و کابل برق نامیده می شود و برای انتقال ولتاژ بالا در مکان هایی که استفاده از خطوط هوایی غیرعملی است استفاده می شود. کابل برق 70+35×3 مفتولی زمینی رسانا کابل از سه جزء اصلی یعنی هادی، دی الکتریک و غلاف ساخته شده است و مسیر هدایت جریان در کابل توسط هادی ارائه می شود که عایق یا دی الکتریک در برابر ولتاژ سرویس مقاومت می کند و هادی برق را با اشیاء دیگر جدا می کند و غلاف کابل برق 70+35×3 مفتولی زمینی رسانا کابل اجازه ورود رطوبت را نمی دهد.