نمایش دادن همه 2 نتیجه

نمایش 9 24 36

کابل مخابراتی 2 زوج فویلدار (هوایی و زمینی) رسانا اراک

کابل مخابراتی 2 زوج فویلدار (هوایی و زمینی) رسانا اراک کابل مخابراتی 2 زوج فویلدار (هوایی و زمینی) رسانا اراک به شکل مناسبی در اکثر کاربردهای مدرن استفاده می شود و ساختار و ویژگی های منحصر به فرد کابل مخابراتی 2 زوج فویلدار (هوایی و زمینی) رسانا اراک سطحی از قابلیت اطمینان را ارائه می دهد که سایر کابل ها نمی توانند با آن رقابت کنند. هدف اصلی هر کابل مخابراتی 2 زوج فویلدار (هوایی و زمینی) رسانا اراک انتقال سیگنال است و این سیگنال ها می توانند سیگنال های الکتریکی یا سیگنال های نوری باشند. برای سفارش و خرید کابل مخابراتی 2 زوج فویلدار (هوایی و زمینی) رسانا اراک با ما تماس بگیرید.

کابل مخابراتی 40 زوج فویلدار (هوایی و زمینی) رسانا اراک

کابل مخابراتی 40 زوج فویلدار (هوایی و زمینی) رسانا اراک کابل مخابراتی 40 زوج فویلدار (هوایی و زمینی) رسانا اراک نوعی از کابل انتقال هدایت شونده هستند و کابل مخابراتی 40 زوج فویلدار (هوایی و زمینی) رسانا اراک معمولاً برای انتقال انرژی الکتریکی شناخته می شوند. با این حال، کابل مخابراتی 40 زوج فویلدار (هوایی و زمینی) رسانا اراک در زمینه های مخابراتی برای انتقال امواج الکترومغناطیسی استفاده می شود و آنها راهنماهای امواج الکترومغناطیسی نامیده می شوند که ارتباطات از راه دور مبتنی بر انتقال امواج/سیگنال ها را از طریق یک رسانه و دریافت آنها است و هنگامی که فاصله بین فرستنده و گیرنده زیاد است یا از یک انتقال متوسط غیر هدایت شونده استفاده می شود، از آنتن ها استفاده می شود.