نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

کابل مخابراتی 20 زوج فویلدار (هوایی و زمینی) رسانا

کابل مخابراتی 20 زوج فویلدار (هوایی و زمینی) رسانا طول عمر یک سیستم کابل مخابراتی 20 زوج فویلدار (هوایی و زمینی) رسانا شامل چندین دوره رشد برنامه ریزی شده (معمولاً 3 تا 10 سال است و اتصالات کابل مخابراتی 20 زوج فویلدار (هوایی و زمینی) رسانا یک وسیله مکانیکی است که از آن برای اتصال کابل به یک قطعه تجهیزات یا یک کابل به کابل دیگر استفاده می کنید. نقش کانکتور این است که مکانیزم اتصالی را فراهم کند که تلفات را به حداقل برساند. البته یک اتصال خوب مستلزم تراز کردن کابل مخابراتی 20 زوج فویلدار (هوایی و زمینی) رسانا و جلوگیری از جدا شدن ناخواسته است.