نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

کابل مخابراتی 25 زوج فویلدار (هوایی و زمینی) سارو

کابل مخابراتی 25 زوج فویلدار (هوایی و زمینی) سارو در ورودی هوایی، کابل مخابراتی 25 زوج فویلدار (هوایی و زمینی) سارو از طریق یک مسیر هوایی به یک ساختمان خدمات ارائه می‌کنند و ورودی های هوایی معمولاً کمترین هزینه نصب را دارند و برای تعمیر و نگهداری به راحتی در دسترس هستند. با این حال، اگر کابل مخابراتی 25 زوج فویلدار (هوایی و زمینی) سارو در معرض ترافیک و تردد عابر پیاده هستند، می توانند به نمای بیرونی ساختمان آسیب برسانند، در برابر شرایط محیطی (مانند باد و یخبندان) حساس هستند و معمولاً نصب مشترک با شرکت برق، شرکت CATV، و خدمات تلفن یا داده هستند. البته کابل مخابراتی 25 زوج فویلدار (هوایی و زمینی) سارو از تأسیسات ورودی، شبکه کابل ها به ساختمان‌های دیگر و همچنین از طبقه به طبقه در داخل یک ساختمان در سیستم کابل کشی منشعب می‌شود.