نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

کابل مخابراتی 25 زوج فویلدار (هوایی و زمینی) رسانا

کابل مخابراتی 25 زوج فویلدار (هوایی و زمینی) رسانا کابل مخابراتی 25 زوج فویلدار (هوایی و زمینی) رسانا یک سیستم کامل از کابل کشی و سخت افزار مرتبط است که زیرساخت مخابراتی جامع را فراهم می کند. این زیرساخت کاربردهای گسترده ای را دارد، مانند ارائه خدمات تلفنی یا انتقال داده ها از طریق شبکه کامپیوتری است و نباید وابسته به دستگاه باشد. زیرا ما بیشتر یک سیستم کابل مخابراتی 25 زوج فویلدار (هوایی و زمینی) رسانا را از نظر مالکیت تعریف می کنیم. کابل مخابراتی 25 زوج فویلدار (هوایی و زمینی) رسانا از نقطه ای شروع می شود که ارائه دهنده خدمات خاتمه می یابد و این نقطه مرزبندی یا دستگاه رابط شبکه است.